Naše služby

Poskytujeme služby, ktoré podporujú životný cyklus návrhu, tvorby a aplikovania collaborative e-business riešení v ich jednotlivých fázach.

Z hľadiska formy poskytujeme nasledovné služby:

  • Tvorba predimplementačných projektov
  • Tvorba modelu a analytického návrhu riešenia
  • Implementácia infraštruktúry na báze Domino/Notes
  • Vývoj aplikačných riešení na báze Domino/Notes
  • Školenia k riešeniam
  • Konzultačné semináre k riešeniam
.
Spôsob riešenia

Spôsob tvorby riešenia

Seriál "Vývoj pre Lotus Notes"

SID - Simple item editor pre Notes

DB Assistent pre Notes

Kalendár SK/CZ mien pre Notes

Český Help k Notes R7
Dokumentácia pre používateľov Lotus Notes 7 v češtine

ZIPPER pre Notes
Aplikácia s integrovaným zipovaním príloh.

.
Partneri

-

Tel.: (421)(2) 60 25 26 25

© Copyright 2003 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 12/16/2006 08:43:06 PM