Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť eDevelopment je od roku 2016 IBM Silver (Advanced) Business PartnerSpoločnosť eDevelopment získala v roku 2015 prestížny technický certifikát spoločnosti IBM:

CONGRATULATIONS ON GRADUATING FROM THE
BUSINESS PARTNER TECHNICAL ENABLEMENT PROGRAM!

Spoločnosť eDevelopment, s.r.o vznikla v roku 2003 organizačnou transformáciou "divízie e-business" spoločnosti LOGIN, a.s. s cieľom:
1. Zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb
2. Zefektívniť fungovanie spoločnosti
  Tento cieľ sformoval stratégiu budovania spoločnosti, založenú na troch pilieroch:
  1. Kontinuita tradície LOGIN-u,
  Od roku 1996 sme vybudovali niekoľko desiatok "e-business" riešení, prevažne na technologickej platforme Domino/Notes. Tieto skúsenosti predstavovali nenahraditeľný znalostný kapitál spoločnosti, ktorý bol %dalej rozvíjaný v spolupráci s existujúcimi zákazníkmi. Naše služby sú naďalej podporované produktami pod značkou "AMISmaster".

  2. Zmena v poskytovaní služieb
  Uvedomujeme si dynamiku externých zmien a tomu chceme prispôsobiť i spôsob poskytovania riešení. Vieme, že každý zákazník ma "svoje" špecifické problémy, no zároveň vieme definovať spoločnú šablónu v procesoch naprieč rozličnými typmi organizácii. Tejto filozofii hovoríme "pattern" paradigma, ktorej efektom je zohľadnenie skutočných potrieb za nižšie náklady.

  3. Zmena vo fungovaní spoločnosti
  Aj my musíme byť flexibilnejší. Potrebujeme rýchlejšie riešiť "ad-hoc" situácie, ktoré sú však výzvou súčasnosti. Tomu prispôsobujeme manažérske nástroje i firemnú kultúru, založenú na liberálnom prístupe k zamestnancom pri jasnej zodpovednosti za svoj výstup..
  O spoločnosti

  Referencie
  Prehľad vybraných referencií

  Kontakt

  Ako nás nájdete

  Tel.: (421)(2) 60 25 26 25

  © Copyright 2003 eDevelopment
  Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
  Posledná úprava stránky: 11/01/2023 11:32:41 PM