4. diel: "Úprava formulára v DMS"

Vo štvrtej časti seriálu "Vývoj aplikácií pre Lotus Notes", ktorú publikujeme v INFOWARE - 4/2006 nájdete:
Obsah
Článok
Aplikácia
1. Formátovanie formulára
2. Vypočítavané polia
3. Dynamická kategorizácia
Cast_4_final.pdf
DMS.nsf

POZOR: Súčasťou pokračovania je aj nasledovné súťažné zadanie o vecné ceny:
ZADANIE č.1
Do aplikácie DMS
 • Doplňte formulár a pohľad na evidenciu zamestnancov (meno, priezvisko, organizačný útvar,...), pričom využijete rozličné typy polí
 • Doplňte formulár dokumentu o položku „Určené pre“, kam budú vyberané mená zo zamestnaneckých kariet
 • Navrhnite a naprogramujte funkcie, ktoré sú podľa vás užitočné pre používateľov
K aplikácii vytvorte tieto dokumenty (rozsah a forma nie je určená):
 • Dátový model
 • Používateľský návod
CENY
 • Ďalekohľad 8 x 45
 • 1 GB kľúč USB
 • Tričko Lotus
 • MEGAPREDPLATNÉ: PC REVUE, DIGI REVUE, INFOWARE

Súťažné aplikácie posielajte do 10.mája 2006 na e-mail adresu uhlar@edevelopment.sk. K podkladom priložte kontaktné údaje, svoj stručný odborný profil a odpovede na otázky:
 • Čím sa zaoberáte z hľadiska IT technológií?
 • V akej spoločnosti pracujete?
 • Prečo ste sa rozhodli pre programovanie v Lotus Notes?
Vyhodnotenie súťaže bude publikované v INFOWARE č. 6/2006.
Seriál

1. diel: "Domino Designer"

2. diel: "Vytvorenie databázy DMS"

3. diel: "Pohľady v DMS"

4. diel: "Úprava formulára v DMS"

5. diel: "Akcie v DMS"

6. diel: "Profily a kalendár v DMS"

7. diel: "Grafické rozhranie v DMS"

8. diel: "Vložený pohľad v DMS"

9. diel: "Agenti v DMS"

10. diel: "Finalizácia DMS"

Tel.: (421)(2) 60 25 26 25

© Copyright 2003 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 05/01/2006 09:35:36 AM