Podpora obchodu

Obchod je jadrom podnikania. Segmentácia trhu, správa kontaktov a identifikovanie DMU (decision maker unit), vyhľadávanie obchodných príležitostí a realizácia aktivít, smerujúce k skontrahovaniu. Zefektívnenie komunikácie so zákazníkom a flexibilná odozva na jeho "ad-hoc" otázky. To je výzva pre obchodného manažéra.

Vieme vytvoriť riešenie, ktoré mu pomôže v týchto ulohách.

Riešenie, ktoré ponúka kontaktné i profilové informácie o zákazníkoch, doplnené o skúsenosti iných. Odhalí skutočne kľúčové osoby u zákazníka. Sprehľadní obchodné príležitosti a historické skúsenosti s ich "výťažnosťou". Ponúkne nástroj na zefektívnenie tvorbu ponúk a zmlúv v procese pripomienkovania. Umožní plánovať, evidovať i hodnotiť parciálne obchodné aktivity. A s odstupom času vyhodnotiť efektivitu pôsobenia podľa zákazníka, segmentu či ponúkaného produktu.
.

Riešenia

Prehľad riešení

Podpora riadenia

Podpora obchodu

Podpora administratívy

Podpora komunikácie

eD: Mail Retriever
Monitorovanie elektronickej pošty v Domino prostredí

Základy práce s poštu Lotus Notes R6

.
Spôsob tvorby riešenia

Spôsob tvorby riešenia

Seriál "Vývoj pre Lotus Notes"

SID - Simple item editor pre Notes

DB Assistent pre Notes

Kalendár SK/CZ mien pre Notes

Český Help k Notes R7
Dokumentácia pre používateľov Lotus Notes 7 v češtine

ZIPPER pre Notes
Aplikácia s integrovaným zipovaním príloh.

Tel.: (421)(2) 60 25 26 25

© Copyright 2003 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 01/21/2003 11:32:59 AM