ZIPPER pre Notes

Aplikácia "ZIPPER" je jednoduchým riešením pre správu dokumentov s možnosťou následného zipovania príloh:

1. Vytvorte dokument s prílohami, napr:

2. Zatvorte dokument a v pohľade označte dokument (môžete aj viac) a kliknite na tlačítko ZIP
3. Po ukončení zipovania je obsah dokumentu nasledovný:


Aplikácia
Platformy
ZIPPER_Model.zip
R6, R7, R8
.

Riešenia

Prehľad riešení

Podpora riadenia

Podpora obchodu

Podpora administratívy

Podpora komunikácie

eD: Mail Retriever
Monitorovanie elektronickej pošty v Domino prostredí

Základy práce s poštu Lotus Notes R6

.
Tipy

Seriál "Vývoj pre Lotus Notes"

SID - Simple item editor pre Notes

DB Assistent pre Notes

Kalendár SK/CZ mien pre Notes

Český Help k Notes R7
Dokumentácia pre používateľov Lotus Notes 7 v češtine

ZIPPER pre Notes
Aplikácia s integrovaným zipovaním príloh.

Tel.: (421)(2) 60 25 26 25

© Copyright 2003 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 03/12/2009 10:48:38 PM