Základy práce s poštu Lotus Notes R6

Pri migračných projektoch elektronickej pošty nejde iba o zvládnutie technologických otázok, ale hlavne o zvládnutie zmeny v "hlavách" používateľov. Elektronická pošta, osobný kalendár, či plánovač úloh sú totiž synonymom intimity používateľa. Každá zmena "overeného" prostredia v ňom podvedome vyvoláva rezistenciu, nezávisle od logických argumentov.

Celý proces zvládnutia zmeny je predmetom koordinovaných činností, ktorý projektoví manažéri poznajú ako disciplínu "transformation management". Ako jeden z podporných nástrojov používame v prípade migrácie na systém Lotus Domino/Notes dokument, kde sú popísané tie najzákladnejšie činnosti pri práci s elektronickou poštou. Pred samotnou zmenou systému elektronickej pošty dostane každý používateľ týchto "desatoro" v papierovej forme tak, aby nebola obmedzená jeho schopnosť elektronicky komunikovať. Po istom čase sa mu stane dokument zbytočný, no z praxe vieme, že v mnohých prípadoch zabránil zbytočným konfliktom medzi používateľom a správcom systému.

Dokument "Pošta Lotus Notes R6 CZ - základné činnosti" je možné stiahnuť si pre interné nekomerčné účely.

MailR6CZ_2.pdf

V prípade využitia na komerčné aktivity nás kontaktujte na adrese info@edevelopment.sk
.

Riešenia

Prehľad riešení

Podpora riadenia

Podpora obchodu

Podpora administratívy

Podpora komunikácie

eD: Mail Retriever
Monitorovanie elektronickej pošty v Domino prostredí

Základy práce s poštu Lotus Notes R6

Tel.: (421)(2) 60 25 26 25

© Copyright 2003 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 10/07/2003 05:55:33 PM