8. diel: "Vložený pohľad v DMS"

V ôsmej časti seriálu "Vývoj aplikácií pre Lotus Notes", ktorú publikujeme v INFOWARE - 8/2006 nájdete:
Obsah
Článok
Aplikácia
1. Vloženie pohľadu do formulára
2. Zobrazenie súvisiacich dokumentov
3. Riadenie viditeľnosti pomocou role v ACL
cast_8_final.pdf
DMS.nsf

POZOR: Súčasťou pokračovania je aj súťažné zadanie..
Seriál

1. diel: "Domino Designer"

2. diel: "Vytvorenie databázy DMS"

3. diel: "Pohľady v DMS"

4. diel: "Úprava formulára v DMS"

5. diel: "Akcie v DMS"

6. diel: "Profily a kalendár v DMS"

7. diel: "Grafické rozhranie v DMS"

8. diel: "Vložený pohľad v DMS"

9. diel: "Agenti v DMS"

10. diel: "Finalizácia DMS"

Tel.: (421)(2) 60 25 26 25

© Copyright 2003 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 09/13/2006 11:03:21 AM