Spôsob tvorby riešenia

Ako tvoríme riešenia?
Opierame sa o metodiku založenú na "pattern paradigm", ktorá vychádza z filozofie overeného, opakovateľného jadra doplneného o zákaznícke špecifikum. Takto postupujeme vo fázach:

 • vyjasňovania problému ("business pattern")
 • analýzy problému ("design pattern")
 • vývoja a implementácie ("implementation pattern")

Technologicky budujeme (prevažne) na nasledovných komponentoch:
 • IBM Lotus Domino/Notes - collaborative infraštruktúru spoločnosti IBM
 • AMISframework - vlastný aplikačný framework, tvoriaci základný "implementation pattern"
 • AMISmaster - vlastné aplikačné prototypy, ktoré sú aplikovaním konkrétnych "design patterns"
 • AMIStools - vlastné nástroje pre zefektívnenie prevádzky Domino infraštruktúry

Metodicky je projekt členený do nasledujúcich fáz:
 • Kryštalizácia a optimalizácia požiadaviek (Requirement gathering)
 • Analýza požiadaviek a návrh riešenia (Design & Analysis)
 • Implementácia riešenia (Developing)
 • Zavedenie riešenia (Roll-out)
  • Zaškolenie používateľov i prevádzky (Training)
  • Pilotná prevádzka riešenia (Piloting)
  • Podpora tvorby metodík (Methodology support)

Komunikáciu medzi zákazníkom a jednotlivými členmi tímu zjednodušuje:
 • UML syntax pri definovaní požiadaviek, modelovaní a analýze riešenia
 • Iteratívny prototyping pri vývoji riešenia
 • Virtuálna komunikačná platforma a help desk systém počas projektu
.
Riešenia

Prehľad riešení

Podpora riadenia

Podpora obchodu

Podpora administratívy

Podpora komunikácie

eD: Mail Retriever
Monitorovanie elektronickej pošty v Domino prostredí

Základy práce s poštu Lotus Notes R6

Tel.: (421)(2) 60 25 26 25

© Copyright 2003 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 01/30/2003 01:55:37 PM