Referencie

Spokojnosť zákazníkov má pre nás nielen komerčný efekt. Realizované riešenia nám umožňujú odborne rásť a spoznávať skutočné priority. Sme radi, že môžeme uviesť abecedný zoznam zákazníkov, ktorí boli s našimi službami spokojní. Nielen formálne.
  • Express Group - dopravný priemysel
  • Generálna prokuratúra SR - ústredný orgán štátnej správy
  • GlaxoSmithKline Slovensko - farmaceutický priemysel
  • HDTS, a.s. - sport development
  • Kancelária prezidenta Slovenskej republiky - ústredný orgán štátnej správy
  • LMG, a.s. - konzultačná spoločnosť
  • LindeGas - plynárenský priemysel
  • Medi-As, a.s. - súkromné zdravotnícke zariadenia
  • Merck - farmaceutický priemysel
  • Ministerstvo financií SR - ústredný orgán štátnej správy
  • Ministerstvo zdravotníctva SR - ústredný orgán štátnej správy
  • Nafta Gbely - plynárenský priemysel
  • Národná banka Slovenska - bankovníctvo
  • NextiraOne - telekomunikácie
  • Porsche - automobilový priemysel
  • Slávia Capital - investičné bankovníctvo a finančné poradenstvo
  • Telekomunikačný úrad SR - ústredný orgán štátnej správy
  • Tlačová agentúra SR - tlačová agentúra
  • Technická univerzita KE - školstvo
  • Úrad jadrového dozoru SR - ústredný orgán štátnej správy
  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - ústredný orgán štátnej správy
  • Úrad poriemyselného vlastníctva - ústredný orgán štátnej správy
  • U.S. Steel Košice - oceliarsky priemysel
  • .
O spoločnosti

Referencie
Prehľad vybraných referencií

Kontakt

Ako nás nájdete
Tel.: (421)(2) 60 25 26 25
Fax: (421)(2) 65 93 39 41

© Copyright 2003 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 04/08/2018 07:55:07 PM