Podpora riadenia

Plánovanie, organizovanie, hodnotenie - ale hlavne rozhodovanie. To je úloha manažéra.
Vieme vytvoriť riešenie, ktoré mu pomôžu zorientovať sa a kvalifikovane rozhodnúť. Pri operatívnom probléme. Pri voľbe taktického postupu. Pri strategickom rozhodnutí.

Riešenie, ktoré ponúkne požadované informácie. Transparentne sprístupní kontext. Kto, prečo a kedy vytvoril informáciu. Aké sú celkové súvislosti. Ponúkne znalosť - aplikovateľnú informáciu do praktického kroku. A v prípade potreby i efektívny spôsob vykomunikovania detailov s autorom - expertom.

.

Riešenia

Prehľad riešení

Podpora riadenia

Podpora obchodu

Podpora administratívy

Podpora komunikácie

eD: Mail Retriever
Monitorovanie elektronickej pošty v Domino prostredí

Základy práce s poštu Lotus Notes R6

.
Spôsob tvorby riešenia

Spôsob tvorby riešenia

Seriál "Vývoj pre Lotus Notes"

SID - Simple item editor pre Notes

DB Assistent pre Notes

Kalendár SK/CZ mien pre Notes

Český Help k Notes R7
Dokumentácia pre používateľov Lotus Notes 7 v češtine

ZIPPER pre Notes
Aplikácia s integrovaným zipovaním príloh.

Tel.: (421)(2) 60 25 26 25

© Copyright 2003 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 01/21/2003 11:22:51 AM