Prehľad riešení

Naše aplikačné riešenia majú charakter "collaborative e-business". Na rozdiel od jednoduchej automatizácie procesu sa v nich objavuje nový rozmer: dôraz na komunikáciu medzi účastníkmi a následnú koordináciu krokov. Efekt je viac ako významný:

  • Vznik komunity osôb so spoločným záujmom
  • Tvorba a kultivovanie znalostného kapitálu ako podpory rozhodovania

Aplikačné riešenia sú zastrešené produktovým balíkom AMISmaster a rozdelné do oblastí:
  • Podpora riadenia (manažmentu) - AMISmaster.Riadenie
  • Podpora obchodu - AMISmaster.Obchod
  • Podpora administratívvy - AMISmaster.Administratíva
  • Podpora komunikácie - AMISmaster.Komunikácia
Ponúkané riešenia

Prehľad riešení

Podpora riadenia

Podpora obchodu

Podpora administratívy

Podpora komunikácie

eD: Mail Retriever
Monitorovanie elektronickej pošty v Domino prostredí

Základy práce s poštu Lotus Notes R6

.
Tipy

Spôsob tvorby riešenia

Seriál "Vývoj pre Lotus Notes"

SID - Simple item editor pre Notes

DB Assistent pre Notes

Kalendár SK/CZ mien pre Notes

Český Help k Notes R7
Dokumentácia pre používateľov Lotus Notes 7 v češtine

ZIPPER pre Notes
Aplikácia s integrovaným zipovaním príloh.
Tel.: (421)(2) 60 25 26 25

© Copyright 2003 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 01/31/2017 11:19:15 AM