SID - Simple item editor pre Notes

Celý článok o nástroji sme publikovali v e-zine "Svět Notes" - na tomto mieste uvádzame len základné informácie:

Ako teda funguje SID?
1. Označte alebo otvorte analyzovaný dokument
2. Kliknite na Smart-ikonku so SIDom
3. V dialógovom okne sa zobrazí ponuka všetkých "items" dokumentu. Vyberte.
4. V dialógovom okne sa ponúkne zoznam datových typov. Vyberte.
5. V dialógovom okne zadajte novú hodnotu poľa. Ako preddefinovaná je zobrazená pôvodná. Potvrďte.
6. Do dokumentu je zapísaná nová hodnota poľa.

SID dokáže aj mazať pole. Stačí, ak vyberiete "Remove Field" pri dátových typoch.

Ako sa vytvorí SID?
1. Vytvorte si novú smart-ikonku.
2. Do kódu vložte obsah súboru:

R6
R5
SID_KOD.txt
SID_KOD_R5.txt
.

Riešenia

Prehľad riešení

Podpora riadenia

Podpora obchodu

Podpora administratívy

Podpora komunikácie

eD: Mail Retriever
Monitorovanie elektronickej pošty v Domino prostredí

Základy práce s poštu Lotus Notes R6

.
Tipy

Seriál "Vývoj pre Lotus Notes"

SID - Simple item editor pre Notes

DB Assistent pre Notes

Kalendár SK/CZ mien pre Notes

Český Help k Notes R7
Dokumentácia pre používateľov Lotus Notes 7 v češtine

ZIPPER pre Notes
Aplikácia s integrovaným zipovaním príloh.

Tel.: (421)(2) 60 25 26 25
Fax: (421)(2) 65 93 39 41

© Copyright 2003 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 01/19/2006 12:49:56 PM