Podpora administratívy

Podnikanie je bez administratívnej podpory iba ideou. Správa dokumentácie, ktorá sa v organizácii vytvára, ktorá z organizácie odchádza, či naopak, prichádza. Automatizácia interných tokov informácii. Schvaľovacie procesy. To všetko musí zvládnuť administratíva.

Vieme vytvoriť riešenie, ktoré pomôže i v týchto ulohách.

Riešenie, ktoré vie napríklad podporiť spisovú službu. Schvaľovanie žiadostí najrozličnejšieho typu. Rezerváciu miestností, zdrojov, dokonca i ľudských. Evidenciu, pripomienkovanie, sprístupňovanie a archiváciu rozličných administratívnych dokumentov. Monitorovanie externých informačných zdrojov. A to všetko v kontexte komunikácie medzi poverenými osobami so zachovaním bezpečnosti.
.

Riešenia

Prehľad riešení

Podpora riadenia

Podpora obchodu

Podpora administratívy

Podpora komunikácie

eD: Mail Retriever
Monitorovanie elektronickej pošty v Domino prostredí

Základy práce s poštu Lotus Notes R6

.
Spôsob tvorby riešenia

Spôsob tvorby riešenia

Seriál "Vývoj pre Lotus Notes"

SID - Simple item editor pre Notes

DB Assistent pre Notes

Kalendár SK/CZ mien pre Notes

Český Help k Notes R7
Dokumentácia pre používateľov Lotus Notes 7 v češtine

ZIPPER pre Notes
Aplikácia s integrovaným zipovaním príloh.

Tel.: (421)(2) 60 25 26 25
Fax: (421)(2) 65 93 39 41

© Copyright 2003 eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na webmaster@edevelopment.sk
Posledná úprava stránky: 01/30/2003 01:55:12 PM